Anglia English Academy 


Anglia: een goede keuze!
Wat zo leuk is aan Anglia is de toegankelijkheid; iedereen kan er aan meedoen!
Bij het diploma ontvangen de leerlingen een toelichtende brief met extra informatie voor vervolgopleidingen. Op de website van Anglia staat een overzicht met namen van universiteiten/opleidingen over de hele wereld die Anglia erkennen als een internationaal diploma.

Er zijn nog meer redenen om te kiezen voor Anglia en niet voor een ander Engels examen.
Lees er alles over in het schema hieronder.

De plussen van Anglia t.o.v. andere Engelse diploma's:
 

Anglia diploma

Andere Engelse diploma's


Toegankelijk voor iedere leerling:
Alle leerlingen kunnen op hun eigen niveau  meedoen aan Anglia.
Er zijn 10 verschillende levels en ook
nog 4  business levels.

 
Niet toegankelijk voor iedere leerling:
Leerlingen moeten vaak aan bepaalde eisen voldoen om mee te kunnen doen aan het programma (bijv. selectie op cito-score)


Examenlocatie: op onze eigen school


Examenlocatie: op locatie elders in Nederland


Lage examentarieven in vergelijking
met andere programma’s

Kosten aanzienlijk hoger dan Anglia


Anglia kan in veel gevallen worden gevolgd met het normale aantal lessen
 
Er zijn extra lessen nodig om het programma succesvol af te ronden


Anglia is niet cultuurgebonden maar bereidt voor op algemene vaardigheden die nodig zijn voor werk en studie

 
Literatuur en andere cultuurgebonden
elementen maken het nodig je anders voor te bereiden op het examen


Door de vele niveaus is Anglia goed te gebruiken voor een doorlopende leerlijn,
het is als het ware een soort
volgsysteem
 

Doordat er minder niveaus zijn is het bij andere Engelse diploma's vaak niet mogelijk om deze als volgssysteem te gebruiken
 


Anglia heeft lagere niveaus die gericht zijn op de  basisschool en dit draagt bij aan een goede doorstroom naar het voortgezet onderwijs

Geen programma en examen op basisschool niveau