Wanneer wel en niet naar school?

Gepubliceerd op 21 september 2020
Wanneer wel en niet naar school?

Advies van de GGD: wanneer mag een leerling op het voortgezet onderwijs naar school?

Een leerling op het VO mag niet naar school als:

  • De leerling klachten heeft passend bij COVID-19. De leerling blijft thuis tot 24 uur klachtenvrij of een negatieve testuitslag.
  • Als een van de gezinsleden van het gezin waar de leerling woont, positief getest is op COVID-19 (categorie 1 contact). De leerling blijft thuis tot 10 dagen na het laatste risicocontact in overleg met de GGD.
  • Als een van de gezinsleden van het gezin waar de leerling woont, COVID-19 klachten heeft EN ook koorts en/of benauwdheid. Dan blijft het gezin thuis tot het gezinslid 24 uur klachtenvrij is, of de COVID-19 test van het gezinslid negatief is.
  • Als een leerling door de GGD is aangemerkt als intensief contact van een persoon buiten het gezin van de leerling die positief is getest op COVID-19 (categorie 2 contact). De leerling blijft thuis tot 10 dagen na het risicocontact in overleg met de GGD.

Een leerling op het VO mag wel naar school als:

  • De leerling geen klachten heeft.
  • De leerling klachten heeft die niet passen bij COVID-19.
  • De leerling bekende chronische klachten passend bij COVID-19 heeft.  
  • De leerling COVID-19 klachten heeft, en zich heeft laten testen met een negatieve testuitslag voor COVID-19.
  • De quarantaine tijd van leerling is verstreken (hierin adviseert de GGD).
  • De leerling is aangemerkt als een overig niet-nauw contact (categorie 3 contact).

 

Sleeuwijk, 21-9-2020

Terug