Altena College

Overige kosten

De begeleiding door onze decanen bij het maken van keuzes voor profielen, vakken en vervolg-opleidingen is voor de meeste leerlingen voldoende om een goede keuze te maken.

Het is echter mogelijk om in het kader van de loopbaanbegeleiding een extra test te doen, verzorgd
door AOB Compaz. Het betreft een profielkeuzetest voor leerlingen van havo 3 en atheneum 3 en 4  en een beroepskeuzetest voor leerlingen van de examenklassen. Het gaat hier om een test op vrijwillige
basis. De school krijgt hiervoor een beperkte subsidie. Om van dat budget alle aanvragen te kunnen
honoreren is een eigen bijdrage van 40% van de kosten van toepassing.
Dit komt neer op ongeveer € 125,-. Deze kosten worden op een later moment apart in rekening gebracht voor de deelnemers aan de test.

Alle leerlingen van havo 3 en atheneum 3 volgen lessen in verband met het Anglia-examen.
In deze beide leerjaren is deelname aan dit examen verplicht. De kosten van het Anglia-examen in
havo 3 en atheneum 3 worden meegenomen in het totale kostenoverzicht dat de ouders/ verzorgers in september krijgen.

In de hogere leerjaren kunnen leerlingen op vrijwillige basis deelnemen aan het Anglia-examen, maar dan op een hoger niveau. Deze examenkosten worden later in het jaar apart in rekening
gebracht bij de ouders/verzorgers van de leerlingen die zich hiervoor aanmelden.  
Dit gebeurt pas later in het schooljaar.