Altena College

Materialenfonds

De school maakt diverse kosten per individuele leerling, die noodzakelijk zijn voor het onderwijs.
Het is het voordeligste voor u en voor de school als dit voor alle leerlingen tegelijk wordt geregeld.
Deze kosten hebben we ondergebracht in het materialenfonds.

Voor het cursusjaar 2018-2019 gaat het om de volgende kosten per leerling:

Materialen expressie€ 11,00 (dit is een gemiddeld bedrag over alle leerjaren)
Huur  kluisje€   5,00
Ongevallenverzekering€   3,00
Web portalen€ 11,00
 _________
Totaal€ 30,00

In de brugklas wordt door school een speciale planagenda aangeschaft. De kosten hiervan zijn
€ 11,00 per leerling. Het materialenfonds in de brugklas komt op € 41,00.

Omdat de school deze kosten per leerling maakt, moeten de ouders/verzorgers deze kosten ook per leerling vergoeden aan de school. Als een leerling op een later moment in het schooljaar wordt ingeschreven, wordt een aangepaste berekening gemaakt. Als een leerling voor 1 januari van het schooljaar wordt uitgeschreven, hoeft slechts de helft van de kosten van het materialenfonds betaald te worden.