Altena College

Lesuitval

Maatregelen om lesuitval te verminderen:

1. Opvanglessen brugklassen en tweede klassen bij tussenuren, ontstaan door afwezigheid van docenten.
2. Op bepaalde vergaderdagen een verkort lesrooster.
3. Controle afwezigheid door conrectoren.
4. Schoolonderzoeken worden ’s maandags les 1 en 2 gehouden. Deze uren zijn speciaal ingeroosterd, zodat er geen lesuitval ontstaat.