Altena College

Disciplinaire maatregelen

Disciplinaire maatregelen, schorsing en verwijdering

In het schoolreglement staat hoe omgegaan wordt met leerlingen die zich niet aan de geldende regels houden.  Als een goed gesprek niet voldoende is, is het onvermijdelijk dat andere maatregelen genomen worden. In die situaties is het voor iedereen goed als bekend is welke regels daarvoor binnen school gelden. Die regels zijn opgenomen in het leerlingenstatuut dat aan elke leerling bij het begin van zijn/haar schoolloopbaan op het Altena College wordt uitgereikt.
Lees meer >>