Altena College

Schoolklimaat en veiligheid

Een goed en veilig schoolklimaat wordt bepaald door de afspraken die er in school gelden èn door de mensen die werken en leren in de school. Het Altena College heeft duidelijke omgangsregels. Dat zijn er niet meer dan nodig, maar we proberen ons er wel aan te houden en ze uit te voeren. Zie het schoolreglement en de leefregels.

Verder is er een pestprotocol. In de brugklas en de derde klas besteden we met inschakeling van professionele instanties op een indringende wijze aandacht aan pesten en aan discriminatie. In de mentorlessen wordt met regelmaat aandacht besteed aan omgangsvormen en sociale interactie.
Minstens zo belangrijk is dat naleving van regels op een vriendelijke en duidelijke wijze gebeurt vanuit een pedagogische insteek. Dat is niet soft, maar wel gericht op begrip en ontwikkeling. En als het nodig is, wordt er straf gegeven.

Belangrijk is dat er een prettige, open en ontspannen sfeer in school is waarin iedereen zich op zijn of haar gemak voelt. De diverse buitenlesactiviteiten en het fraaie en sfeervolle gebouw, te midden van veel groen dragen daaraan bij.

Regelmatig worden er enquêtes onder leerlingen, ouders en personeelsleden gehouden. Het Altena College scoort keer op keer hoog op o.a. veiligheid en goede sfeer. Leerlingen en personeelsleden ervaren dat in de praktijk ook. Er gaat vrijwel nooit een leerling of een personeelslid weg omdat hij of zij het niet goed naar zijn of haar zin heeft. Zowel onder leerlingen als onder personeelsleden is het verloop dan ook erg klein.