Altena College

Vensters voor verantwoording

Vensters voor Verantwoording verzamelt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem en brengt in beeld hoe scholen presteren op 21 belangrijke indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.).
98% van alle scholen heeft zich inmiddels bij Vensters aangesloten en 94% stelt haar gegevens beschikbaar.
De resultaten van scholen kunnen zo gemakkelijk onderling vergeleken worden.

Bekijk de vensters van het Altena College of zoek de vensters van andere scholen.