Altena College

Going Global

In het schooljaar 2017-2018 hebben we meegedaan aan de actie Going Global van Edukans!
Inez van Engelen uit H3D is met Edukans naar Ghana geweest.

Ben je benieuwd naar haar reis neem dan eens een kijkje op de actiesite: https://inez-van-engelen.inactievooredukans.nl/  

 

Wat is Edukans?

Onderwijs voor kansarme kinderen
Edukans  geeft kansarme kinderen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid om naar school te kunnen
gaan, zonder onderscheid naar ras, religie of politieke overtuiging. Wereldwijd gaan 80 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd niet naar school. Armoede, oorlog,  aids, discriminatie of een handicap maken
dat onmogelijk. Edukans steunt kleinschalige onderwijsprojecten van betrouwbare particuliere
organisaties, daar waar de overheid tekort schiet. Het gaat om alle vormen van algemeen
basisonderwijs tot de leeftijd van 14 jaar en beroepsopleidingen tot de leeftijd van 18 jaar.
Edukans kiest voor projecten die de toegankelijkheid, flexibiliteit en toepasbaarheid van het onderwijs
voor kansarme kinderen verbeteren.

Nederlandse leerlingen in actie
Edukans betrekt leerlingen in Nederland bij ontwikkelingssamenwerking.  Zij verdiepen zich in het leven
van leeftijdgenoten in ontwikkelingslanden en in sommige gevallen in duurzame ontwikkeling.
Uitgangspunten voor deze mondiale vorming zijn delen en samen leven. Delen is oog hebben voor
mensen die buitengesloten worden - zoals kwetsbaren, armen, zieken – en naar hen omzien.  Dit begint
dichtbij, maar het strekt ook verder: delen met en opkomen voor kinderen in ontwikkelingslanden.
Nederland en de wereld delen we samen met verschillende culturen. Samen leven betekent mensen
die anders zijn niet links laten liggen, maar respecteren. Het betekent mensen uit andere culturen en
religies proberen te begrijpen en het gesprek met elkaar aangaan.
Alle scholenacties van Edukans hebben een vormend karakter voor kinderen en jongeren in Nederland. Bovenstaande elementen zijn uitgangspunt voor alle acties.
Kijk voor meer informatie op de website van Edukans.