Altena College

Natuur en Wetenschap

Natuur en Wetenschap is een samenvoeging van de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde. Deze vakken hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal onderzoek doen naar de natuur waarin wij leven.
Het ontdekken van de werking van processen in de natuur staat dan ook centraal.
De leerlingen ondervinden dit door proeven uit te voeren, kennis op te doen en zelf dingen te ontdekken.
Ze leren bij dit vak veel vaardigheden zoals: werken met een brander, werken met een microscoop, een
onderzoek opzetten, presentaties maken, veilig werken en rekenvaardigheden. De doelstelling is om
leerlingen te laten zien hoe wonderlijk mooi de natuur in elkaar zit, met al haar processen die allemaal
perfect op elkaar aansluiten. Zo leren ze vakoverstijgend denken en werken.