Altena College

Maatschappijwetenschappen

Bij het vak maatschappijwetenschappen gaan wij aan de slag met actuele onderwerpen die spelen in de wereld. We hebben het over zaken die grote groepen mensen bezig houden zoals terrorisme, vergrijzing, armoede, werkeloosheid etc. Aan de hand van kennis uit de sociologie, politicologie, rechten en andere sociale wetenschappen leren ze deze problemen diepgaand te begrijpen en hoe je hiervoor oplossingen kunt formuleren.

Bij maatschappijwetenschappen doen de leerlingen vaardigheden op zoals het schrijven van een sterk essay en het analyseren van ingewikkelde casussen waardoor ze een goede basis opbouwen die bij iedere vervolgstudie van pas komt.