Altena College

Studiebegeleiding

Voor alle leerlingen bestaat de mogelijkheid van studiebegeleiding bij problemen met de studie.
De studiebegeleiding valt uiteen in twee soorten: algemene studiebegeleiding en vakspecifieke studiebegeleiding.

Algemene studiebegeleiding heeft betrekking op problemen bij de manier van studeren in het algemeen, zoals b.v. het op een verkeerde manier leren van de stof, het niet goed kunnen indelen van de tijd voor de studie enz.

De vakspecifieke studiebegeleiding heeft betrekking op studieproblemen bij een onderdeel van een bepaald vak.

De studiebegeleiding is bedoeld om leerlingen met gerichte aandacht en adviezen weer op het goede spoor te zetten. Het is niet de bedoeling dat leerlingen langdurig "bijles" krijgen, omdat ze moeite hebben met het niveau van de aangeboden leerstof.