Altena College

Aanmelden

Aanmelden brugklas:

 

Inschrijfdagen voor groep 8 leerlingen:

Op woensdag 6 maart van 15.30-20.00 uur en donderdag 7 maart a.s. van 18.00-20.00 uur zijn er inschrijfdagen.

Wat neemt u mee?
Aanmeldingsformulier
School Advies Formulier
kopie (geldig) Identiteitsbewijs
evt. onderzoeksrapporten
>>meer informatie over aanmelden

Bij alle aangemelde leerlingen voor de brugklas is er een toelatingscommissie die alle leerlingen beoordeelt aan de hand van het advies van de basisschool. In dit advies zijn verdisconteerd de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool. Het advies van de basisschool is leidend bij de toelating en bij de indeling.

Bij de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is het van groot belang dat een leerling wordt geplaatst op een school en op een schooltype dat bij hem/haar past. Dat wil zeggen een school die
een opleiding aanbiedt die past bij de capaciteiten en interesses van het kind.
In twijfel gevallen wordt extra overlegd met de basisschool om een zo compleet mogelijk beeld van de leerling te krijgen voordat een beslissing over de toelating en indeling wordt genomen.
 

Agenda en informatie over de aanmelding Brugklas 2019-2020:

Overzicht van verschillende data m.b.t. de aanmeldingen voor de brugklas en informatie over wat u mee moet nemen naar de inschrijfdagen:
Agenda aanmelding Brugklas 2019-2020.pdf


Aanmeldingsformulier Brugklas:

Het digitale aanmeldingsformulier kunt u hieronder downloaden:
Aanmeldingsformulier Brugklas 2019-2020.pdf

Voor informatie over onze brugklassen kunt u contact opnemen met mw. Van Haaften
(conrector brugklassen) via e-mail: hn@altenacollege.nl of telefonisch: tel. 0183-302944.
U kunt eventueel ook vragen naar de leerlingenadministratie.


Aanmelden leerjaar 2 en hoger:
 

Bij de aanmelding en toelating maken we onderscheid tussen de aanmelding voor de brugklas en de aanmelding voor de andere leerjaren. Voor aanmeldingen voor klas 2 en hoger kunt u contact opnemen met de afdelingsconrector op tel. 0183-302944:

Vmbo(t) 2, 3, 4dhr. A. van Es
Havo 2, vwo 2mw. W.H. van Haaften
Havo 3, 4, 5drs.  J. Vos
Vwo 3,4,5,6dhr. H.E. de Vries

Bij de aanmelding en toelating voor de leerjaren twee en hoger volstaat in beginsel een overgangsbewijs van de vorige school. Er volgt wel altijd eerst een gesprek met de conrector van de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld om na te gaan of het Altena College inderdaad de passende school is. Als het om een leerling gaat die extra ondersteuning en begeleiding nodig heeft, wordt ook altijd het samenwerkingsverband ingeschakeld.

Aanmelden leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Op het Altena College proberen wij alle leerlingen een zo passend mogelijke leeromgeving aan te bieden. Om dit te kunnen bereiken met leerlingen waarmee iets bijzonders aan de hand is, is het belangrijk dat wij vanaf het begin weten wat er speelt bij uw zoon/dochter. Wij kunnen dan in overleg met de basisschool, u als ouders, met de leerling en met ons ondersteuningsteam een zo goed mogelijk plan maken om de overgang naar het VO zo soepel mogelijk te laten verlopen en te bepalen of, en zo ja, welke ondersteuning er daarna nodig is.
LEES MEER>>